Piet naar school

Hoe moet Piet verder met zijn leven. Hoe blijft hij geaccepteerd door iedereen. En even belangrijk... hoe blijft Piet zelf vrolijk en blij. Kan hij zichzelf blijven of moet hij omscholen omdat de tijd hem dwingt. Moet hij alleen kleur bekennen of gewoon een andere baan zoeken. Brengt naar school gaan en een opleiding de oplossing voor hem?


Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    halo daar (zaterdag, 03 februari 2018 00:10)

    lsdkjflsdjflsjdflsjdf